Foto: Rawpixel 760036

Krakelingen

Er is een conflict tussen dominee en diaken. De krant meldt het volgende: de diaken heeft kritiek op de dominee, de dominee beschuldigt op zijn beurt de diaken van ontucht met zijn nichtje. De diaken wordt uit zijn ambt gezet en mag niet meer aan het avondmaal.

Het conflict heeft zich als een olievlek uitgebreid. Het is geen netelige discussie meer tussen twee gelovige mannen, maar een ordinaire ruzie die familie, vrienden, kerkleden en dorpelingen meesleurt in het kiezen van een standpunt. Twee kampen. Hard tegen hard. Oorlog.

Jammer dat de kerkenraad deze twee mannen niet geadviseerd heeft om naar een onafhankelijk mediator te gaan. Een mediator is onpartijdig en oplossingsgericht. Het maakt de mediator niet uit tot welke oplossing de partijen komen, de mediator streeft ernaar de belangen van beide partijen op tafel te krijgen, zodat zij samen tot een goede oplossing komen.

Over normen en waarden is moeilijk te onderhandelen, maar inzicht krijgen in elkaars beweegredenen kan wel maken dat er weer respectvol samengewerkt kan worden.