Foto: Gerrie Wisse

Onwijs

De scholen zijn weer begonnen. Kinderen en ouders wachten tot de deuren van de school opengaan. De deuren gaan open en iedereen mag naar binnen. Iedereen? Nee, één jongen wordt de toegang geweigerd.  

Dit incident staat niet op zichzelf. Er heerst al langer onrust op deze basisschool. Ouders klagen over ‘gebrekkige communicatie, intimidatie vanuit de schoolleiding, verstoorde verhoudingen en een angstcultuur onder ouders en leerlingen’. 

De directeur van de Koepelstichting Onze Wijs had juist willen voorkomen dat leerlingen de dupe zouden worden van dit geschil en had de moeder van het kind voor de vakantie een andere school aangeboden. Zij was daar niet op ingegaan. Nu is het gekomen tot een confrontatie waarvan niet alleen het kind het slachtoffer is geworden, maar ook deze christelijke basisschool. 

Misschien is het tijd dat er eindelijk eens écht gepraat wordt.