Foto: Marijn Dieleman

Burgeradviseur Porthos volhardt

Vraag: Wat is hier aan de hand?

De gemeente Veere is verantwoordelijk voor het zorgloket Porthos.
De gemeente Middelburg verzoekt een onafhankelijk burgeradviseur een onderzoek uit te voeren naar de werkwijze van het zorgloket Porthos.
De gemeente Veere is daarover verbaasd en schrijft een boze brief.
De gemeente Middelburg wil zijn actie mondeling toelichten.
De onafhankelijk burgeradviseur spreekt tien cliënten en vertelt zijn bevindingen aan de PZC.
De PZC publiceert deze bevindingen.
De gemeente Veere is teleurgesteld over de uitingen van de burgeradviseur aan de PZC.
De gemeente Middelburg deelt deze teleurstelling en heeft kritiek op de uitspraken van de burgeradviseur.
De burgeradviseur gaat gewoon door met zijn onderzoek.
Tot hiertoe drie partijen. Waarschijnlijk is Porthos zelf partij nummer vier, en zijn de cliënten nummer vijf.

Nu de vraag van de mediator: Wat is hier aan de hand? En, wat zijn de werkelijke belangen van deze partijen?