Foto: Sam Burriss

Laat je niet verpesten

Week 38 is de Week Tegen Pesten. Pestgedrag vind je overal, op school, op het werk, tot in verzorgingstehuizen toe. De gevolgen van pesten zijn enorm. Pesten leidt in de ergste gevallen tot zelfverminking en zelfdoding.

Het thema  dit jaar is ‘Laat je zien’ en het richt zich vooral op leraren. Dat is niet zo gek. Eén op de tien kinderen wordt gepest. De kans is dus groot dat iedere leerkracht te maken krijgt met leerlingen die gepest worden.

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat, met andere woorden: op school mag pesten niet voorkomen. Maar hoe weet je of er gepest wordt en wat moet je doen als school, als leerkracht?

Op internet zijn allerlei trainingen te vinden die het slachtoffer weerbaarder moet maken, maar welke training maakt de docent tot een goede anti-pestdeskundige? KiVa School schijnt een effectieve aanpak te hebben, maar deze richt zich enkel op de basisschool.

Tijdens de aftrap van de Week Tegen Pesten verscheen het boek van huisarts Rutger Verhoeff: Laat je niet verpesten. Hij spreekt met veertig bekende en onbekende Nederlanders die in hun jeugd zijn gepest. Hij noemt ze pestoverwinnaar!

Rutger Verhoeff , zelf pestoverwinnaar, vertelt dat bij hem de reguliere therapieën niet hielpen. Wat wel hielp, was een combinatie van therapieën waarbij je zelfvertrouwen kweekt, bijvoorbeeld door opdrachten in het openbaar of deelnemen aan een vechtsport. Maar ook pleit hij voor gesprekken tussen slachtoffer en pester onder begeleiding van een mediator. Niet om de pester te beschuldigen, maar om hem te laten vertellen waaróm hij of zij pest.