Foto: Ray Hennessy

Indexering alimentatie

Per 1 januari 2019 wordt de kinder- en partneralimentatie met 2% verhoogd. Dit gaat niet automatisch, de alimentatieplichtige moet zelf het bedrag aanpassen. Gebeurt dat niet, dan loopt hij of zij het risico dat de ex dit bedrag alsnog opeist. Dit bedrag kan teruggevorderd worden over een periode van 5 jaar.

De indexering van 2% is berekend door het Bureau voor Statistiek (CBS) en vastgesteld door de Minister van Justitie. Het CBS baseert zich op salarisontwikkelingen. Afhankelijk van de algemene prijsverhoging en de hoogte van lonen wordt deze correctie op de alimentatie toegepast, zodat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde gelijk blijft.

Wilt u snel zien hoeveel u per maand meer moet gaan betalen? De website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) geeft een snelle rekensom. https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie