Foto: Vince Fleming
Foto: Vince Fleming

Mentale hulp voor jongeren

De huisartsen op Walcheren hebben een gespecialiseerde praktijkondersteuner aangesteld die jongeren ondersteunt die door de scheiding van hun ouders kampen met mentale problemen. Hulp aan jongeren is hoognodig. Als docent op een middelbare school zie ik steeds weer welke narigheid jongeren hebben te verwerken.

Wat ik nog al eens meemaak is het volgende. Door onderling geruzie van de ouders kiezen kinderen voor de ene ouder en keren ze zich tegen de ander. Dat kan door de zorgende ouder als een klein triomf ervaren worden, maar de keerzijde is dat die ouder er nu wel alleen voor staat en dat er veel onzekerheden zijn, ook de financieel. Het groeit de ouder boven het hoofd. Een klacht of protest van zoon of dochter wordt  – uit onmacht –  dan nogal eens beantwoord met woorden: ‘Als je het er niet mee eens bent, dan ga je maar weg!’

Het lijkt erop dat ouders nauwelijks de reikwijdte van deze, niet gemeende reactie doorhebben. Maar de jongere voelt zich voor de tweede keer in de steek gelaten. Ook al kan hij rationeel beredeneren dat vader of moeder het niet meende, het hecht zich vast in het hoofd. Het vertrouwen in de verzorgende ouder heeft een deuk opgelopen.

Als mediator probeer ik natuurlijk te voorkomen dat ouders en kinderen in zo’n situatie terechtkomen, maar àls het gebeurt, dan is er snel hulp nodig, zodat de ouder het vertrouwen van het kind weer terugwint. Het helpt als daarbij een buitenstaander het gesprek in goede banen leidt en daarom is een gespecialiseerde praktijkondersteuner toe te juichen.