Foto: Chris Barbalis

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Vanaf 1 januari 2020 betaalt  een ex-partner 5 jaar partneralimentatie.

Heeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar geduurd, dan ontvangt de ex-partner de helft van dat aantal jaren, dus was u 6 jaar getrouwd of geregistreerd samenwonend, dan krijgt u 3 jaar partneralimentatie.

Er zijn drie uitzonderingen:
Hebt u samen kinderen, dan stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd en krijgt de alimentatieontvanger binnen tien jaar AOW, dan duurt de alimentatieplicht totdat de alimentatieontvanger AOW krijgt.
Is de alimentatieontvanger geboren voor 1970, duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar en krijgt de alimentatieontvanger pas over meer dan 10 jaar AOW, dan geldt er een overgangsregeling. Hierbij is de alimentatieduur maximaal 10 jaar.

In schrijnende gevallen kan de rechter bepalen dat de ex-partner langer alimentatie krijgt.

Bij alimentaties die zijn vastgesteld voor 1 januari 2020 verandert er niets.