Foto: Gerrie Wisse
Foto: Gerrie Wisse

Indexering alimentatie

Vanaf 1 januari 2020 wordt de alimentatie verhoogd met 2,5%. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage en geldt voor zowel de partner- als de kinderalimentatie.

Mocht het betalen van deze verhoging tot problemen leiden, dan kunt u daarover met uw ex-partner in gesprek gaan, eventueel met de hulp van een mediator. Lukt dat niet, dan kunt u bij de rechtbank een verzoek tot verlaging van de alimentatie indienen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig.

https://bit.ly/2FazsY0