Foto: Tanja Cotoage

Ongelijke kansen 1

In Nederland groeit de ongelijkheid en dat begint al bij de kinderen. Zijn de ouders rijk of arm, hoog- of laagopgeleid, het bepaalt hun kansen in de samenleving. Dit wordt nog eens versterkt door het onderwijs. Het economisch onderzoeksinstituut CPB zegt: ‘Juist de kinderen voor wie je zou hopen dat de school de great equalizer is, hebben vaker lesuitval en krijgen les van minder ervaren of onbevoegde leraren, of les in grotere groepen. ’Economen pleiten allereerst voor massieve investeringen in het onderwijs, want ‘onderwijs is de ware bron van economische welvaart’. (T. Piketty) Zorg dus voor goede peuterscholen, meer geld voor kleinere klassen op scholen in kansarme buurten en meer geld voor docenten die op die scholen lesgeven.

Heel sympathiek is het idee van de Commissie Borstlap. Geef ieder kind bij de geboorte een leerbudget dat voldoende is om de universiteit af te ronden. Wie korter leert, neemt het resterende bedrag mee en kan zich daarmee later in zijn leven verder scholen. Zie ook: Marike Stellinga.

Gerrie Wisse is lid van het Centrum Onderwijs Mediation (COM)