Foto: Warren Jones

Ongelijke kansen 3

Het zijn mooie adviezen van de economen en van de Commissie Borstlap: meer geld naar scholen uit kansarme buurten en ieder kind een persoonlijk ontwikkelbudget. Het eerst genoemde advies staat ineens in schril contrast met het krantenbericht deze ochtend: Minister Arie Slob wil iedere school een gelijk bedrag per leerling gaan uitkeren en scholen krijgen per vestiging en per dependance een vast bedrag. Met name de scholen in de dunbevolkte gebieden worden daarvan de dupe. Gevolgen: leraren worden ontslagen en de klassen worden groter. De school als great equalizer lijkt hiermee nog verder van huis te geraken.

Gerrie Wisse is aangesloten bij het Centrum Onderwijs Mediation http://www.onderwijsmediation.nl