Foto: Gerrie Wisse

Wie is TIM?

Niet wie, maar wat is TIM? TIM is de Toegang in Middelburg, het nieuwe zorgloket van Middelburg. Hier kunt u aankloppen als u hulp nodig hebt. Via TIM wordt dan een aanvraag gedaan voor ondersteuning via de Jeugdwet of Wmo. Woont u in Vlissingen, dan kunt u naar het zorgloket Wmo en Jeugd. Woont u in Veere, dan is er de Toegang Wmo en Jeugdzorg. Op de Bevelanden doen ze het iets anders. Zij hebben de WIZ, (Werk, Inkomen en Zorg) en Jeugdhulp.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg. Zij kijken eerst of gratis zorg volstaat. Meestal verwijzen ze naar Welzijnsorganisaties die gratis hulp bieden. De overeenkomsten tussen de gemeenten zijn groot, maar er zijn verschillen. Dus hoe vindt u nu de hulp die u nodig hebt? Type uw plaatsnaam in en de woorden Wmo en Jeugdwet. U komt dan op de website van uw gemeente. U ziet daar de contactgegevens, het adres en het telefoonnummer.

Wie betaalt wat? De gemeenten betalen de hulp die vanuit het Wmo en de Jeugdhulp wordt geleverd. De financiële positie van de Zeeuwse gemeenten is weinig rooskleurig. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek dat DBO heeft gedaan naar de financiële positie van 388 Nederlandse gemeenten. Laten we hopen dat de zorg, met name de zorg voor de kwetsbaren in onze Zeeuwse gemeenten, daarvan niet de dupe wordt.