Foto: Nicole Honey
Foto:Nicole Honeywill

Pesten: #ikdoenietmeermee

Vorige week was het de Week Tegen Pesten. Veel heb ik er niet van gemerkt: vrijwel alle aandacht ging uit naar #ikdoenietmeermee. Dat is jammer, want de gevolgen van gepest worden zijn groot. 

Hoe zit het met het anti-pestbeleid op scholen? 

De overheid verplicht scholen tot het aanstellen van een pestcoördinator en tot het creëren van een aanspreekpunt waar ouders en leerlingen het pesten kunnen melden. Daarnaast is er een veiligheidsplan waarin staat hoe scholen de veiligheid van leerlingen waarborgt. Het anti-pestprotocol is daarvan vaak een onderdeel. 

Wordt er nu niet meer gepest?

Was het maar zo. Het lijkt erop dat het top-down stoppen van pestgedrag niet zoveel effect heeft. Interventies gericht op het individu zijn meestal niet zo succesvol. Er zijn verschillende methoden die wel werken, methoden waarbij de leerlingen zelf direct betrokken zijn, zoals peermediation, herstelcirkels en de ‘jeugdrechtbank’. Zie ook: Centrum Onderwijs Mediation.