Foto: Lundi Lian

Petitie leraren speciaal onderwijs

Slechts een klein berichtje in de krant: Petitie leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leraren geven les aan leerlingen vanaf 12 jaar, maar ze vallen onder de CAO en de wetgeving van het basisonderwijs. Dat is gek. Waarom is dat zo? Heeft dat met scholing te maken? Dan blijft het raar. Leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs hebben net zoveel recht op goed opgeleide docenten als leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs.

Maar, er is hoop! Minister Slob is gekomen met 25 maatregelen om het passend onderwijs te verbeteren. Een van de maatregelen is om het speciaal onderwijs te zien als een specialistisch netwerk dat zijn expertise inzet in de inclusievere scholen. Met andere woorden: over enkele jaren zijn jullie de experts van de vo-docenten! Wie weet, stromen jullie meteen door naar salarisschaal LC!

Wilt u de petitie ondertekenen? klik op https://vsocao.petities.nl/?locale=nl