Foto: Gerrie Wisse
Foto; Gerrie Wisse

Missie

Hoe formuleert een islamitische of hindoeschool zijn missie, wat is het verschil in missie tussen een reformatorische en een christelijke school en hoe zit dat met openbaar onderwijs?
Eén school verraste me: de Mondia Scholengroep. De formulering begint op herkenbare wijze, om vervolgens subtiel af te wijken van alle andere formuleringen: ‘[…] vanuit respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving.’ Met name het eerste item ‘met respect voor jezelf’ vind ik sterk. Respect hebben voor jezelf houdt in dat je bewust handelt en dat je je niet verlaagt tot gedrag dat je van anderen verwerpelijk vindt: roddelen over ouders, het voor schut zetten van je collega, de ene leerling voortrekken boven de ander, meten met twee maten in de beoordeling van je personeel, enzovoorts. Respect voor jezelf betekent automatisch respect voor de ander.
Heb je het gevoel dat binnen de school het respect voor jou als ouder, als werkgever of werknemer ontbreekt? Neem dan contact met me op.