Het liefste wat hij heeft

Het liefste wat hij heeft – zijn dochtertje – gaat naar huis met wat hij had – zijn vrouw. Je kunt je afvragen of hij echt zo vrolijk is, maar het is beter te hebben liefgehad dan nooit te hebben liefgehad. Bovendien heeft hij er een allerliefst dochtertje aan overgehouden. 

Gelukkig is goed scheiden voor veel mensen mogelijk. Goed scheiden houdt in dat je rekening houdt met elkaars belangen en dat je, als er kinderen zijn, het elkaar gunt een goede ouder te zijn. 

Overweegt u te scheiden, neem dan contact met me op. Ik help u graag.