Foto: Gerrie Wisse

Thuiszitters

Vanmiddag werd het boek Leerrecht? bezorgd. De titel verwijst naar het schrikbarend aantal kinderen dat thuis zit omdat er voor hen geen passend onderwijs is. 

Het zijn columns van onderwijsjurist Katinka Slump geschreven voor ‘Balans Magazine’. De Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag.

Het is voor mij een hernieuwde kennismaking. Ik ben blij dat Balans nog steeds bestaat, want je staat als ouder soms machteloos.