Foto: Gerrie Wisse

Procrastinatie

Iedere studentengeneratie heeft zijn eigen label, ik hoor bij de ‘verloren generatie’, de student van nu bij de ‘pechgeneratie’ en ons wacht de ‘Corona- of Covidgeneratie’. 

Middelbare scholieren zijn tegenwoordig moeilijk te motiveren tot werken. Hierdoor ontstaan achterstanden waardoor zij zich vervolgens ziekmelden als er toetsen zijn. Nog nooit is het zo gemakkelijk geweest om je ziek te melden. Nog nooit hebben docenten het zo moeilijk gehad om de cijfers binnen te krijgen. Toetsen worden inhaaltoetsen, worden inhaaltoetsen, worden inhaaltoetsen. In de examenklassen wordt dit nog versterkt doordat achttienjarigen zichzelf mogen ziekmelden. Een helder beleid hierop, vastgelegd in het schoolreglement, kan dit verschijnsel misschien terugdringen.

Daarnaast zijn er ouders die geneigd zijn hun kind ziek te melden zodat het meer tijd heeft om zijn toets voor te bereiden en mogelijk een beter cijfer zal halen. Intussen hebben docenten hun handen eraan vol en doen leerlingen zichzelf te kort, want hun uitstelgedrag heeft een boemerangeffect. Alles verschuift richting overgang of examen. 

Zowel leerlingen als docenten staan onder druk en dan is een conflict snel geboren. Conflicten zijn er om opgelost te worden. Het Centrum Onderwijs Mediation (COM) is gespecialiseerd in conflicten in het onderwijs. Soms kan één gesprek de lucht al zuiveren.