Over Gerrie Wisse

Gerrie Wisse

Gerrie is nieuwsgierig naar wat de mensen beweegt en is een tikkeltje conflictmijdend. Zij vindt het belangrijk dat mensen in haar omgeving het naar hun zin hebben. Daarnaast is ze geduldig, aandachtig, analytisch en goedlachs. Humor is voor haar een belangrijk ingrediënt voor een harmonieus leven. Dat alles heeft haar ertoe gebracht de opleiding tot registermediator te volgen.

Haar doel is partijen vanuit het conflict te leiden tot een oplossing waarbij beider wensen of belangen zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Gerrie werkt oplossings- en toekomstgericht. Communicatie is daarbij het toverwoord.

Gerrie is opgeleid als docent en als neerlandicus. Haar werkervaring ligt op het gebied van jeugdhulpverlening, onderwijs en communicatie. Ze heeft gewerkt met jonge kinderen met een ontwikkelingsachter-stand, geeft les in de bovenbouw van havo/vwo en is betrokken bij het publiceren van wetenschappelijke artikelen.

Gerrie is geregistreerd mediator en gespecialiseerd in familiemediation. Ze werkt samen met een advocatenkantoor dat haar adviseert bij complexe juridische vraagstukken.

MfN Registermediator

De MfN registermediator houdt zich aan het reglement van de Mediators Federatie Kwaliteitsregister Nederland (SKM). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en dat hij onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Als u voor mediation kiest, dan krijgt u dit reglement toegestuurd.