Four Columns & Image on Top

Foto: Gerrie Wisse

Wie is TIM?

Niet wie, maar wat is TIM? TIM is de Toegang in Middelburg, het nieuwe zorgloket van Middelburg. Hier kunt u aankloppen als u hulp nodig hebt. Via TIM wordt dan een aanvraag gedaan voor ondersteuning via de Jeugdwet of Wmo. Woont u in Vlissingen, dan kunt u naar het zorgloket Wmo en Jeugd. Woont u in…

Foto: Warren Jones

Ongelijke kansen 3

Het zijn mooie adviezen van de economen en van de Commissie Borstlap: meer geld naar scholen uit kansarme buurten en ieder kind een persoonlijk ontwikkelbudget. Het eerst genoemde advies staat ineens in schril contrast met het krantenbericht deze ochtend: Minister Arie Slob wil iedere school een gelijk bedrag per leerling gaan uitkeren en scholen krijgen…

Foto: Daria Nepriakhina

Ongelijke kansen 2

Veel ouders schakelen huiswerkinstituten in om de prestaties van hun kinderen te optimaliseren. Vaak hebben hun kinderen een gebrek aan concentratie of discipline om zelfstandig hun huiswerk te maken, of de ouders hebben geen tijd om hun kinderen te helpen en te stimuleren. Dit vergroot de ongelijkheid in het onderwijs, want lang niet iedere ouder…

Foto: Tanja Cotoage

Ongelijke kansen 1

In Nederland groeit de ongelijkheid en dat begint al bij de kinderen. Zijn de ouders rijk of arm, hoog- of laagopgeleid, het bepaalt hun kansen in de samenleving. Dit wordt nog eens versterkt door het onderwijs. Het economisch onderzoeksinstituut CPB zegt: ‘Juist de kinderen voor wie je zou hopen dat de school de great equalizer…

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

Foto: Gerrie Wisse

Wie is TIM?

Niet wie, maar wat is TIM? TIM is de Toegang in Middelburg, het nieuwe zorgloket van Middelburg. Hier kunt u aankloppen als u hulp nodig hebt. Via TIM wordt dan een aanvraag gedaan voor ondersteuning via de Jeugdwet of Wmo. Woont u in Vlissingen, dan kunt u naar het zorgloket Wmo en Jeugd. Woont u in…

Foto: Warren Jones

Ongelijke kansen 3

Het zijn mooie adviezen van de economen en van de Commissie Borstlap: meer geld naar scholen uit kansarme buurten en ieder kind een persoonlijk ontwikkelbudget. Het eerst genoemde advies staat ineens in schril contrast met het krantenbericht deze ochtend: Minister Arie Slob wil iedere school een gelijk bedrag per leerling gaan uitkeren en scholen krijgen…

Foto: Daria Nepriakhina

Ongelijke kansen 2

Veel ouders schakelen huiswerkinstituten in om de prestaties van hun kinderen te optimaliseren. Vaak hebben hun kinderen een gebrek aan concentratie of discipline om zelfstandig hun huiswerk te maken, of de ouders hebben geen tijd om hun kinderen te helpen en te stimuleren. Dit vergroot de ongelijkheid in het onderwijs, want lang niet iedere ouder…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

Wie is TIM?

Ongelijke kansen 3

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

Wie is TIM?

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

Foto: Chris Barbalis

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Vanaf 1 januari 2020 betaalt  een ex-partner 5 jaar partneralimentatie. Heeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap minder…

Foto: Christian Dubovan

Uurtje factuurtje 

Het is nooit leuk om negatieve berichten te lezen over je beroepsgroep. Wat te denken van dit fragment:…

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Ongelijke kansen 3

Maruf

Laat je niet verpesten

NRC, 28 december 2019

Hoi

Winter

Burgeradviseur Porthos volhardt

Loading blog posts...