Four Columns & Image on Top

Foto: Gerrie Wisse

Thuiszitters

Vanmiddag werd het boek Leerrecht? bezorgd. De titel verwijst naar het schrikbarend aantal kinderen dat thuis zit omdat er voor hen geen passend onderwijs is.  Het zijn columns van onderwijsjurist Katinka Slump geschreven voor ‘Balans Magazine’. De Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Het is…

Werk: Noor Bitter, 
Foto: Gerrie Wisse

Laat ze lezen!

Het FD kopt dat 30% tot 40 % van de leerlingen zal zakken voor zijn diploma. Vooral voor de havo-leerling wordt gevreesd. Ik geef les op havo en vwo en ieder jaar maak ik me zorgen over het aantal leerlingen dat zal zakken, dus ook dit jaar. Maar, maak ik me nu meer zorgen dan…

Foto: Gerrie Wisse

Indexering alimentatie

Vanaf 1 januari 2021 wordt de alimentatie verhoogd met 3%. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage en geldt voor zowel de partner- als de kinderalimentatie. Mocht het betalen van deze verhoging tot problemen leiden, dan kunt u daarover met uw ex-partner in gesprek gaan, eventueel met de hulp van een mediator. Lukt dat niet, dan…

Foto: Nathan Anderson

Kwetsbare kinderen

Het is tenhemelschreiend zoals wij in Nederland omgaan met kwetsbare kinderen. Vorige week Intervence en vandaag lees ik dat de jeugdafdeling van Emergis 20 van de 100 banen schrapt. Een groot deel van de bedden verdwijnt.  Om de kwaliteit van de zorg toch nog zoveel mogelijk te waarborgen, zetten ze sterk in op ambulante zorg.…

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

Foto: Gerrie Wisse

Thuiszitters

Vanmiddag werd het boek Leerrecht? bezorgd. De titel verwijst naar het schrikbarend aantal kinderen dat thuis zit omdat er voor hen geen passend onderwijs is.  Het zijn columns van onderwijsjurist Katinka Slump geschreven voor ‘Balans Magazine’. De Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag. Het is…

Werk: Noor Bitter, 
Foto: Gerrie Wisse

Laat ze lezen!

Het FD kopt dat 30% tot 40 % van de leerlingen zal zakken voor zijn diploma. Vooral voor de havo-leerling wordt gevreesd. Ik geef les op havo en vwo en ieder jaar maak ik me zorgen over het aantal leerlingen dat zal zakken, dus ook dit jaar. Maar, maak ik me nu meer zorgen dan…

Foto: Gerrie Wisse

Indexering alimentatie

Vanaf 1 januari 2021 wordt de alimentatie verhoogd met 3%. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage en geldt voor zowel de partner- als de kinderalimentatie. Mocht het betalen van deze verhoging tot problemen leiden, dan kunt u daarover met uw ex-partner in gesprek gaan, eventueel met de hulp van een mediator. Lukt dat niet, dan…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Foto: Vince Fleming

Mentale hulp voor jongeren

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Van papa naar mama naar papa

Foto: Xavier Mouton

Bijna vakantie!

Volwassen scheiden schaadt kind niet

Foto: Gerrie Wisse

Missie

Loading blog posts...