Knopen

De ‘Gordiaanse knoop’ wordt gezien als een onontwarbare zaak. Ontwarren is het streven van een mediator: partijen helpen bij het ontwarren van de knoop zodat de onderliggende belangen bloot komen te liggen en het conflict kan worden opgelost.

  Loading posts...
 • Gekwetste gevoelens

  Mijn moeder was een diepgelovige vrouw. Vloeken was zo ongeveer het ergste wat je kon bedenken. Vloeken zag ze namelijk niet als een menselijke zwakte, maar als een uitdagen van de Allerhoogste. ‘God verdoem me; vervloek me, God, het kan me toch niks schelen.’ Een vloeker daagt uit, trekt als het ware een lange neus.…

 • Foto: AD, 06-11-20

  Petitie leraren speciaal onderwijs

  Slechts een klein berichtje in de krant: Petitie leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leraren geven les aan leerlingen vanaf 12 jaar, maar ze vallen onder de CAO en de wetgeving van het basisonderwijs. Dat is gek. Waarom is dat zo? Heeft dat met scholing te maken? Dan blijft het raar. Leerlingen van het…

 • Uit elkaar

  Een Gouden Griffel voor het beste kinderboek uit 2020. Het bevat 44 gedichten over verliefdheid, liefde en uit elkaar gaan om vervolgens weer nieuwe relaties aan te gaan. Op lichtvoetige, soms hilarische wijze, wordt de wereld van het kind getoond. Tegelijkertijd is het confronterend. Kinderen hebben te maken met verliefde, met overspelige en met vertrekkende…

 • Foto: Nicole Honey

  Pesten: #ikdoenietmeermee

  Vorige week was het de Week Tegen Pesten. Veel heb ik er niet van gemerkt: vrijwel alle aandacht ging uit naar #ikdoenietmeermee. Dat is jammer, want de gevolgen van gepest worden zijn groot.  Hoe zit het met het anti-pestbeleid op scholen?  De overheid verplicht scholen tot het aanstellen van een pestcoördinator en tot het creëren…

 • Wie is TIM?

  Niet wie, maar wat is TIM? TIM is de Toegang in Middelburg, het nieuwe zorgloket van Middelburg. Hier kunt u aankloppen als u hulp nodig hebt. Via TIM wordt dan een aanvraag gedaan voor ondersteuning via de Jeugdwet of Wmo. Woont u in Vlissingen, dan kunt u naar het zorgloket Wmo en Jeugd. Woont u in…

 • Ongelijke kansen 3

  Het zijn mooie adviezen van de economen en van de Commissie Borstlap: meer geld naar scholen uit kansarme buurten en ieder kind een persoonlijk ontwikkelbudget. Het eerst genoemde advies staat ineens in schril contrast met het krantenbericht deze ochtend: Minister Arie Slob wil iedere school een gelijk bedrag per leerling gaan uitkeren en scholen krijgen…

 • Ongelijke kansen 2

  Veel ouders schakelen huiswerkinstituten in om de prestaties van hun kinderen te optimaliseren. Vaak hebben hun kinderen een gebrek aan concentratie of discipline om zelfstandig hun huiswerk te maken, of de ouders hebben geen tijd om hun kinderen te helpen en te stimuleren. Dit vergroot de ongelijkheid in het onderwijs, want lang niet iedere ouder…

 • Ongelijke kansen 1

  In Nederland groeit de ongelijkheid en dat begint al bij de kinderen. Zijn de ouders rijk of arm, hoog- of laagopgeleid, het bepaalt hun kansen in de samenleving. Dit wordt nog eens versterkt door het onderwijs. Het economisch onderzoeksinstituut CPB zegt: ‘Juist de kinderen voor wie je zou hopen dat de school de great equalizer…

 • Foto: Gerrie Wisse

  Indexering alimentatie

  Vanaf 1 januari 2020 wordt de alimentatie verhoogd met 2,5%. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage en geldt voor zowel de partner- als de kinderalimentatie. Mocht het betalen van deze verhoging tot problemen leiden, dan kunt u daarover met uw ex-partner in gesprek gaan, eventueel met de hulp van een mediator. Lukt dat niet, dan…

 • NRC, 28 december 2019

  Hoi

  Stel je voor, je bent familiemediator én docent Nederlands. Ik dus. Je oog valt op een IKJE in de NRC. Ik smelt. Wat een geweldige dialoog tussen dochter en vader. Met twee zinnen heeft ze hem twee keer tuk. En wat geweldig dat deze gescheiden vader daar trots op is.