Kansen

Bijzonder nieuws in de NRC. De basisschoolleerlingen hebben tijdens de coronapandemie een achterstand opgelopen op het gebied van taal en rekenen. De gevolgen waren bij de kwetsbare kinderen groter dan bij de kinderen van hoogopgeleide ouders, waardoor de al bestaande ongelijkheid tussen kinderen nog eens werd vergroot.

Toen scholen zagen dat door de coronacrisis de ongelijkheid tussen kinderen snel groter werd, zijn ze heel gericht meer tijd en energie in deze groep gaan stoppen. Daarnaast kregen scholen in armere wijken meer geld van de overheid. Gevolg: de verschillen tussen leerlingen werden kleiner. Prachtig nieuws. Gerichte aandacht en financiële middelen helpen dus om achterstanden te overbruggen. 

Tegelijkertijd is er een grotere leervertraging waarneembaar bij kinderen van hoogopgeleide ouders. Komt dat omdat docenten door hun extra aandacht aan zwakkere leerlingen het algemene lesniveau hadden verlaagd, of hadden de hoogopgeleide ouders na twee jaar niet meer de puf om het thuisonderwijs goed vorm te geven? 

Ik denk dat het niet te maken heeft met de energie van ouders, maar met de didactische vaardigheden van de docent. Juist rekenen en taal zijn vakken waar docenten voor opgeleid zijn. Ouders zijn goed in het begeleiden, het stimuleren, het troosten, het overhoren en het controleren, maar het zijn de docenten die lesgeven. Daarom mogen we ook de kansrijke kinderen niet vergeten. Ook zij hebben recht op de tijd en energie van de docent. 

De oplossing voor de opgelopen achterstanden? Gerichte aandacht en financiële middelen voor kansrijke en voor kansarme kinderen!

Patricia Veldhuis, NRC, 17 mei 2022, ‘Basisscholen behouden grote achterstand bij rekenen en spelling’