Wat is mediation?

 

Mediation is een specifieke vorm van bemiddeling. De mediator begeleidt de partijen in hun zoeken naar een oplossing van het conflict. Door middel van vraagtechnieken probeert hij de onderliggende belangen op tafel te krijgen zodat partijen tot een oplossing kunnen komen die voor beiden acceptabel is.

Mediation biedt doorgaans een goedkopere en snellere oplossing dan een procedure via de rechtbank. Gemiddeld zijn er 3 à 5 gesprekken nodig om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen. Het komt voor dat mensen niet tot overeenstemming komen. De deelnemers of de mediator kunnen dan besluiten de mediation te stoppen. Het geschil kan dan alsnog aan de rechter worden voorgelegd.

Als het niet verantwoord is om bij elkaar te komen, kunnen we ons gesprek online regelen.

Mediation, hoe gaat dat?

Vrijblijvende intake

In de eerste bijeenkomst zal de mediator uitleggen wat mediation is, hoe hij te werk gaat en wat de kosten zijn. Gaan beiden akkoord, dan wordt er een mediation-overeenkomst gesloten.

Probleem definiëren

Beide partijen doen hun verhaal. Wat is er aan de hand, wat is er gebeurd en hoe heeft het zover kunnen komen? Door middel van vragen te stellen krijgt de mediator het probleem helder op tafel. 

Inventarisatie

Vaak zijn er meerdere oplossingen te bedenken. Die oplossingen worden geïnventariseerd en getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Ze vormen het begin van de onderhandelingen. 

Onderhandeling

De deelnemers lossen hun conflict op door te werken vanuit belangen en niet vanuit standpunten. De overeenkomst wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Diensten

Werk

Iedere dag met plezier naar je werk: dat is niet voor iedereen weggelegd. Onduidelijkheden over verantwoordelijkheden, werkzaamheden die je zwaar vallen, je niet geaccepteerd of gewaardeerd voelen of slechts kleine irritaties kunnen leiden tot conflicten.    

Conflicten op de werkvloer zijn van alle tijden en spelen zich af op alle niveaus: tussen werknemer en werkgever, tussen collega’s onderling, directieleden onderling, directie en ondernemersraad of raad van commissarissen.  Meestal worden conflicten door de betrokkenen zelf opgelost, maar soms is de communicatie zo verstoord, dat het verstandig is om een mediator in te huren. Met de hulp van een mediator kan het probleem geanalyseerd worden en kunnen de partijen zoeken naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Het tijdig inhuren van een mediator voorkomt dat het probleem escaleert en juridische stappen worden gezet.   

Echtscheiding

U en uw partner willen scheiden. Voor u beiden is het belangrijk dat alle zaken zo goed mogelijk worden geregeld zonder dat er nieuwe conflicten ontstaan. U wilt allebei weten waar u aan toe bent en u wilt zich weer kunnen richten op de toekomst.   

Als gespecialiseerd familiemediator help ik bij het maken van een scheidingsconvenant dat helder en eenduidig is zodat er achteraf geen onduidelijkheden ontstaan over de afspraken. Ik bereken de alimentatie en help bij het opstellen van een ouderschapsplan.  

Familie

Je hebt ruzie met je broer. Je hebt je moeder al in geen jaren gezien. Na het overlijden van je ouders heb je ruzie gekregen over de verdeling van de erfenis. Je zou willen dat het anders was. Een mediator is gericht op behoud van relaties. Hij kan helpen de emoties te scheiden van de zaken zodat het probleem opgelost wordt en ieder weer verder kan.

Buren

Bonje met de buren. We hoeven maar naar de Rijdende Rechter te kijken om te zien hoe dat ons leven kan vergallen. Natuurlijk kunt u verhuizen of naar de rechter gaan, maar u kunt ook samen met de hulp van een mediator het probleem oplossen. Als de relatie met de buren wordt hersteld, hoeft niemand te verhuizen of de weg naar de rechter te bewandelen.

School

De school is een wereld apart. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs, de vorming en het welzijn van zijn leerlingen. Alle leerlingen, ook leerlingen met een rugzakje, hebben recht op goed onderwijs in een veilige omgeving. Zowel op onderwijskundig niveau als organisatorisch en bestuurlijk niveau zijn de eisen hoog.

Het is geen geringe opgave waarvoor het onderwijs gesteld wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er conflicten ontstaan tussen ouders, leerlingen, docenten, directie of bestuur. Door mijn ervaring als docent Nederlands op een middelbare school ben ik me als geen ander bewust van de communicatie en miscommunicatie tussen mensen binnen het onderwijs. Mediation kan voorkomen dat problemen escaleren.  

Kerk & geloof

Conflicten binnen een geloofsgemeenschap kunnen voor veel onrust, boosheid en verdriet zorgen. Een neutrale, onpartijdige mediator zorgt voor een sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid, en leidt de gesprekken van de betrokkenen zodat ze samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing voor het conflict.   

De taal van kerk en gelovige kent vaak extra betekenis toe aan woorden die door de ander niet altijd goed begrepen wordt, of die door de ander als kwetsend wordt ervaren. Het conflict is dan snel geboren. Gerrie Wisse beheerst dit register en is alert daarop.