Mediation, hoe gaat dat?

U kiest voor mediation en u stelt dat voor aan de ander. Samen maakt u de keuze voor een bepaalde mediator. Het eerste contact vindt vaak plaats per e-mail of telefoon, waarna beide partijen worden uitgenodigd.

In de eerste bijeenkomst zal de mediator uitleggen wat mediation is, hoe hij te werk gaat en wat de kosten zijn. Gaan beiden akkoord, dan wordt er een mediationovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan de spelregels waaraan zowel de mediator als de deelnemers zich moeten houden.

Nu kan de mediation beginnen. Dit kan aansluitend, maar er kan ook een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Het eerste mediationgesprek: beide partijen doen hun verhaal. Wat is er aan de hand, wat is er gebeurd en hoe heeft het zover kunnen komen? Door middel van vragen te stellen probeert de mediator het probleem helder op tafel te krijgen.

Als duidelijk is wat de deelnemers verdeeld houdt, zal de mediator het gesprek leiden van verleden naar toekomst, met andere woorden: hij zal vanuit het conflict sturen naar een oplossing.

Vaak zijn er meerdere oplossingen te bedenken. Die oplossingen worden geïnventariseerd en getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Deze inventarisatie vormt het begin van de onderhandelingen.

De deelnemers worden gestimuleerd te werken vanuit belangen en niet vanuit standpunten. Het gaat er niet om of er gewonnen wordt of verloren, maar of het conflict zo wordt opgelost dat beide partijen weer verder kunnen.

Soms hebben deelnemers meer kennis nodig, bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied. Zij kunnen afspreken dat ze advies inwinnen bij een expert. Pas als alles duidelijk is, kan er een voor beiden acceptabele oplossing gekozen worden.

De mediation is geslaagd als de oplossing met de daaraan verbonden voorwaarden tot stand is gekomen en deze is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het gebeurt ook dat mensen niet tot overeenstemming komen. De deelnemers of mediator kunnen dan besluiten de mediation te stoppen. Het geschil kan dan alsnog aan de rechter worden voorgelegd.

Wat is mediation? 

Mediation is een specifieke vorm van bemiddeling. De mediator begeleidt de partijen in hun zoeken naar een oplossing van het conflict. Door middel van vraagtechnieken probeert hij de onderliggende belangen op tafel te krijgen zodat er een oplossing kan komen die voor beide partijen acceptabel is. Hij heeft zelf geen belang bij de uitkomst. Hij staat tussen de partijen en niet erboven. Niet hij beslist wat de oplossing is voor het probleem, maar de partijen zelf. 

Definitie: Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen. 

De kosten voor mediaton 

Het intakegesprek waarin uitleg gegeven wordt over het mediationproces, is voor particulieren gratis. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. 

Gerrie Wisse rekent een uurtarief van 150 Euro exclusief BTW.