Een hechtere band tussen kind en ouders

‘Van papa naar mama naar papa naar mama’ luidt de weekendbijlage gewijd aan 20 jaar co-ouderschap. De centrale vraag is: Wat levert het kinderen op?

Allereerst wat cijfers. Ieder jaar worden er 70 000 thuiswonende kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Eén op de vijf stellen kiest voor co-ouderschap. Beide ouders krijgen de helft van de zorg en opvoeding van de kinderen. De verdeling van de kosten voor de kinderen wordt naar rato vastgesteld. Co-ouderschap lijkt de beste oplossing. Ouders blijven opvoeders en kinderen kunnen een hechtere band opbouwen met beide ouders.

Nog een voordeel wordt genoemd. De vader heeft evenveel rechten als de moeder en de moeder heeft evenveel vrijheid als dat de vader vroeger had. Dan komt de anti-climax. Hoogleraar Antokoskaia zegt: ‘Voor ouders is het co-ouderschap een uitkomst [maar] het perspectief van het kind is uit het oog verloren. Er wordt geschermd met het belang van het kind. Maar of co-ouderschap voor het kind de beste optie is, en wat daarvoor dan de voorwaarden zijn, moet nog worden onderzocht.’

20 jaar co-ouderschap. Wat heeft het de kinderen opgeleverd? Uit deze bijlage blijkt dat nog nauwelijks is onderzocht of co-ouderschap echt goed, of zelfs beter is voor de kinderen.

Intussen wordt er aan de universiteit van Utrecht en aan de Vu van Amsterdam onderzoek gedaan naar de effecten van co-ouderschap op kinderen. Er wordt een eerste, voorzichtige conclusie gegeven: juristen zien meer ruziënde ouders, pedagogen zien een hechtere band tussen kind en ouders.