Foto: Daria Nepriakhina

Ongelijke kansen 2

Veel ouders schakelen huiswerkinstituten in om de prestaties van hun kinderen te optimaliseren. Vaak hebben hun kinderen een gebrek aan concentratie of discipline om zelfstandig hun huiswerk te maken, of de ouders hebben geen tijd om hun kinderen te helpen en te stimuleren. Dit vergroot de ongelijkheid in het onderwijs, want lang niet iedere ouder kan zo’n instituut betalen. De politiek wil daarom deze vorm van schaduwonderwijs beperken. Scholen zouden daarom zelf gratis huiswerkbegeleiding moeten geven. De overheid zou het reguliere onderwijs hierin structureel moeten ondersteunen. Op die manier neemt het voordeel af van duurbetaalde buitenschoolse begeleiding. Tevens wordt bevorderd dat scholen gelijke kansen bieden aan iedere leerling.

Wisse is lid van het Centrum Onderwijs Mediation (COM)